AppLinkEntry.Description Özellik

Tanım

Arama sonuçlarındaki öğeyle görüntülenen bir açıklama alır veya ayarlar.

public string Description { get; set; }
member this.Description : string with get, set

Özellik Değeri

String

Arama sonuçlarındaki öğeyle görüntülenen açıklama.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.