AutomationProperties Oluşturucu

Tanım

AutomationPropertiesVarsayılan değerlerle yeni bir nesne oluşturur.

public AutomationProperties ();

Şunlara uygulanır