Behavior.AssociatedType Özellik

Tanım

Bu, ilişkilendirilebilen nesnelerin türünü alır Behavior .

protected Type AssociatedType { get; }
member this.AssociatedType : Type

Özellik Değeri

Type

Şunlara uygulanır