BindableObject.OnPropertyChanging(String) Yöntem

Tanım

Bir özellik üzerinde bir değişikliğin gerçekleşmesini bildirmek için bu yöntemi bir alt sınıftan çağırın.

protected virtual void OnPropertyChanging (string propertyName = default);
abstract member OnPropertyChanging : string -> unit
override this.OnPropertyChanging : string -> unit

Parametreler

propertyName
String

Değişen özelliğin adı.

Açıklamalar

BindablePropertyBunu kendi kendine tetikler. Bir ınherıtor yalnızca, arka uç deposu olmadan bu özellik için bunu çağırmalıdır BindableProperty .

Şunlara uygulanır