BindableProperty.BindingPropertyChangedDelegate Temsilci

Tanım

BindableProperty.PropertyChanged için temsilci.

public delegate void BindableProperty.BindingPropertyChangedDelegate(BindableObject bindable, object oldValue, object newValue);
type BindableProperty.BindingPropertyChangedDelegate = delegate of BindableObject * obj * obj -> unit

Parametreler

bindable
BindableObject

Özelliği içeren bağlanabilir nesne.

oldValue
Object

Eski özellik değeri.

newValue
Object

Yeni özellik değeri.

Şunlara uygulanır