BindableProperty.BindingPropertyChangingDelegate<TPropertyType> Temsilci

Tanım

Kesin tür belirtilmiş BindableProperty.PropertyChanging için temsilci.

public delegate void BindableProperty.BindingPropertyChangingDelegate<in TPropertyType>(BindableObject bindable, TPropertyType oldValue, TPropertyType newValue);
type BindableProperty.BindingPropertyChangingDelegate<'PropertyType> = delegate of BindableObject * 'PropertyType * 'PropertyType -> unit

Tür Parametreleri

TPropertyType

İlişkili özelliğin türü.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.

Parametreler

bindable
BindableObject

Özelliği içeren bağlanabilir nesne.

oldValue
TPropertyType

Eski özellik değeri.

newValue
TPropertyType

Yeni özellik değeri.

Şunlara uygulanır