BindableProperty.CoerceValueDelegate<TPropertyType> Temsilci

Tanım

Kesin tür belirtilmiş BindableProperty.CoerceValue için temsilci.

public delegate TPropertyType BindableProperty.CoerceValueDelegate<TPropertyType>(BindableObject bindable, TPropertyType value);
type BindableProperty.CoerceValueDelegate<'PropertyType> = delegate of BindableObject * 'PropertyType -> 'PropertyType

Tür Parametreleri

TPropertyType

İlişkili özelliğin türü.

Parametreler

bindable
BindableObject

Özelliği içeren bağlanabilir nesne.

value
TPropertyType

Coerce değeri.

Dönüş Değeri

TPropertyType

Şunlara uygulanır