BindableProperty.ReturnType Özellik

Tanım

Bindadbleproperty türünü alır.

public Type ReturnType { get; }
member this.ReturnType : Type

Özellik Değeri

Type

Şunlara uygulanır