BindableProperty.ValidateValueDelegate Temsilci

Tanım

BindableProperty.ValidateValue için temsilci.

public delegate bool BindableProperty.ValidateValueDelegate(BindableObject bindable, object value);
type BindableProperty.ValidateValueDelegate = delegate of BindableObject * obj -> bool

Parametreler

bindable
BindableObject

Özelliği içeren bağlanabilir nesne.

value
Object

Varsayılan değeri.

Dönüş Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır