BoundsTypeConverter.ConvertFromInvariantString(String) Yöntem

Tanım

Dönüştürür value içine bir Rectangle.

public override object ConvertFromInvariantString (string value);
override this.ConvertFromInvariantString : string -> obj

Parametreler

value
String

Dönüştürülecek değer.

Döndürülenler

Object

Şunlara uygulanır