Button.FontAttributes Özellik

Tanım

Düğme metni için yazı tipinin kalın, italik veya hiçbiri olup olmadığını gösteren bir değer alır.

public Xamarin.Forms.FontAttributes FontAttributes { get; set; }
member this.FontAttributes : Xamarin.Forms.FontAttributes with get, set

Özellik Değeri

FontAttributes

Şunlara uygulanır