CarouselView.AnimateCurrentItemChanges Özellik

Tanım

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public virtual bool AnimateCurrentItemChanges { get; }
member this.AnimateCurrentItemChanges : bool

Özellik Değeri

Boolean
Öznitelikler

Şunlara uygulanır