CarouselView.IsScrollAnimated Özellik

Tanım

public bool IsScrollAnimated { get; set; }
member this.IsScrollAnimated : bool with get, set

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır