ClickGestureRecognizer.NumberOfClicksRequired Özellik

Tanım

Tanıyıcı etkinleştirmek için gereken tıklama sayısı.

public int NumberOfClicksRequired { get; set; }
member this.NumberOfClicksRequired : int with get, set

Özellik Değeri

Int32

Şunlara uygulanır