Color.WithHue(Double) Yöntem

Tanım

Değiştirilmiş ton ile bir renk döndürür, ancak aynı doygunluğu ve parlaklığı tutuyor.

public Xamarin.Forms.Color WithHue (double hue);
member this.WithHue : double -> Xamarin.Forms.Color

Parametreler

hue
Double

Değiştirilen ton.

Döndürülenler

Color

Bir renk.

Açıklamalar

Ton, [0, 1] içeren aralığa göre çakışıyor. Bu yöntem, renk paletleri oluşturmak için faydalıdır.

Şunlara uygulanır