CompressedLayout.GetIsHeadless(BindableObject) Yöntem

Tanım

Düzen sıkıştırma için etkin olup olmadığını belirten bir Boole değeri alır bindable.

public static bool GetIsHeadless (Xamarin.Forms.BindableObject bindable);
static member GetIsHeadless : Xamarin.Forms.BindableObject -> bool

Parametreler

bindable
BindableObject

BindableObject Durumunu denetlemek için.

Döndürülenler

Boolean

true Düzen sıkıştırma için etkinleştirilmişse bindable. Aksi halde döndürür false.

Şunlara uygulanır