TwoPaneView.MinWideModeWidth Özellik

Tanım

Bölmelerin geniş modda gösterildiği en düşük genişliği alır veya ayarlar.

public double MinWideModeWidth { get; set; }
member this.MinWideModeWidth : double with get, set

Özellik Değeri

Double

Bölmelerin geniş modda gösterildiği en düşük Genişlik. Varsayılan değer 641 ' dir.

Şunlara uygulanır