Editor.FontFamily Özellik

Tanım

Düzenleyicinin yazı tipinin ait olduğu yazı tipi ailesini alır.

public string FontFamily { get; set; }
member this.FontFamily : string with get, set

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır