Element.ChildAdded Olay

Tanım

Öğeye her alt öğe eklendiğinde gerçekleşir.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> ChildAdded;
member this.ChildAdded : EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> 

Olay Türü

EventHandler<ElementEventArgs>

Şunlara uygulanır