Element.Descendants Yöntem

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Runtime.CompilerServices.IteratorStateMachine(typeof(Xamarin.Forms.Element/<Descendants>d__88))]
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Xamarin.Forms.Element> Descendants ();
abstract member Descendants : unit -> seq<Xamarin.Forms.Element>
override this.Descendants : unit -> seq<Xamarin.Forms.Element>

Döndürülenler

IEnumerable<Element>

Uygulamalar

Öznitelikler

Şunlara uygulanır