Element.EffectControlProvider Özellik

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public Xamarin.Forms.IEffectControlProvider EffectControlProvider { get; set; }
member this.EffectControlProvider : Xamarin.Forms.IEffectControlProvider with get, set

Özellik Değeri

IEffectControlProvider

Uygulamalar

Öznitelikler

Şunlara uygulanır