Element.StyleId Özellik

Tanım

Öğeyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için Kullanıcı tanımlı bir değer alır veya ayarlar.

public string StyleId { get; set; }
member this.StyleId : string with get, set

Özellik Değeri

String

Öğeyi benzersiz bir şekilde tanımlayan bir dize.

Açıklamalar

UI testinde ve tema altyapılarında tanımlama için uygulamanızdaki ayrı öğeleri tanımlamak üzere styleId özelliğini kullanın.

Şunlara uygulanır