Element.INameScope.RegisterName(String, Object) Yöntem

Tanım

Yalnızca dahili kullanım içindir.

void INameScope.RegisterName (string name, object scopedElement);
abstract member Xamarin.Forms.Internals.INameScope.RegisterName : string * obj -> unit
override this.Xamarin.Forms.Internals.INameScope.RegisterName : string * obj -> unit

Parametreler

name
String

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

scopedElement
Object

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır