FlexLayout.OnMeasure(Double, Double) Yöntem

Tanım

Düzenin alt öğelerini ölçeceğini istemek için çağrılan yöntem.

protected override Xamarin.Forms.SizeRequest OnMeasure (double widthConstraint, double heightConstraint);
override this.OnMeasure : double * double -> Xamarin.Forms.SizeRequest

Parametreler

widthConstraint
Double

Genişlik kısıtlaması.

heightConstraint
Double

Yükseklik kısıtlaması.

Döndürülenler

SizeRequest

Şunlara uygulanır