FontAttributesConverter Sınıf

Tanım

Bir dizeyi FontAttributes nesnesine dönüştürür.

[Xamarin.Forms.Xaml.TypeConversion(typeof(Xamarin.Forms.FontAttributes))]
public sealed class FontAttributesConverter : Xamarin.Forms.TypeConverter
type FontAttributesConverter = class
    inherit TypeConverter
Devralma
FontAttributesConverter
Öznitelikler

Oluşturucular

FontAttributesConverter()

Yöntemler

CanConvertFrom(Type)

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, türetilen tür dönüştürücünün hedef türüne dönüştürüp dönüştürmeyeceğini belirten bir Boole değeri döndürür sourceType .

(Devralındığı yer: TypeConverter)
ConvertFrom(CultureInfo, Object)
Kullanımdan kalktı.

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bir sürümü olan value ve hedef türüne yayınlanuygulanabilen bir nesnesi dönüştürür.

(Devralındığı yer: TypeConverter)
ConvertFrom(Object)
Kullanımdan kalktı.

ConvertFrom(CultureInfo, Object)Geçerli kültür bilgileri ve ile çağrılar o .

(Devralındığı yer: TypeConverter)
ConvertFromInvariantString(String)

Şunlara uygulanır