Frame.OutlineColor Özellik

Tanım

Dikkat

OutlineColor is obsolete as of version 3.0.0. Please use BorderColor instead.

Çerçeve kenarlığının rengini alır veya ayarlar. Bu, bağlanabilir bir özelliktir.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("OutlineColor is obsolete as of version 3.0.0. Please use BorderColor instead.")]
public Xamarin.Forms.Color OutlineColor { get; set; }
member this.OutlineColor : Xamarin.Forms.Color with get, set

Özellik Değeri

Color

ColorKenarlık rengini temsil eden. Default varsayılan değerdir.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır