Grid.OnAdded(View) Yöntem

Tanım

Bu öğeye bir alt öğe eklendiğinde çağrılan yöntem Grid .

protected override void OnAdded (Xamarin.Forms.View view);
override this.OnAdded : Xamarin.Forms.View -> unit

Parametreler

view
View

Eklenen öğe.

Şunlara uygulanır