GridLength.GetHashCode Yöntem

Tanım

Koleksiyonlardaki bu nesnenin verimli depolaması için kullanılan bir değer döndürür.

public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int

Döndürülenler

Int32

Açıklamalar

Geçersiz kılınmış.

Şunlara uygulanır