GridLength.GridUnitType Özellik

Tanım

GridLength 'ın GridUnitType değerini alır veya ayarlar

public Xamarin.Forms.GridUnitType GridUnitType { get; }
member this.GridUnitType : Xamarin.Forms.GridUnitType

Özellik Değeri

GridUnitType

GridLength GridUnitType

Şunlara uygulanır