GridLength.IsStar Özellik

Tanım

GridLength 'ın GridUnitType. Star olup olmadığını gösteren bir değer alır.

public bool IsStar { get; }
member this.IsStar : bool

Özellik Değeri

Boolean

GridLength 'in GridUnitType. Star ise doğru

Şunlara uygulanır