GridLength.ToString Yöntem

Tanım

"." İle ayrılmış değeri ve kılavuz birimi türünü döndürür.

public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string

Döndürülenler

String

Şunlara uygulanır