HtmlWebViewSource.Html Özellik

Tanım

HTML içeriği.

public string Html { get; set; }
member this.Html : string with get, set

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır