IItemsView<T>.UnhookContent(T) Yöntem

Tanım

Platform Oluşturucu olarak iç kullanım için.

public void UnhookContent (T content);
abstract member UnhookContent : 'T -> unit

Parametreler

content
T

Xamarin.Forms platform tarafından iç kullanım için.

Şunlara uygulanır