IItemViewController.BindView(View, Object) Yöntem

Tanım

Platform Oluşturucu olarak iç kullanım için.

public void BindView (Xamarin.Forms.View view, object item);
abstract member BindView : Xamarin.Forms.View * obj -> unit

Parametreler

view
View

Xamarin.Forms platform tarafından iç kullanım için.

item
Object

Xamarin.Forms platform tarafından iç kullanım için.

Şunlara uygulanır