ImageButton.PaddingProperty Alan

Tanım

Alan için yedekleme deposu Padding .

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty PaddingProperty;
 staticval mutable PaddingProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Alan Değeri

BindableProperty

Şunlara uygulanır