ImageButton.IBorderElement.BorderWidthDefaultValue Özellik

Tanım

double Xamarin.Forms.IBorderElement.BorderWidthDefaultValue { get; }
member this.Xamarin.Forms.IBorderElement.BorderWidthDefaultValue : double

Özellik Değeri

Double

Uygulamalar

Şunlara uygulanır