IMenuItemController.IsEnabled Özellik

Tanım

Platform oluşturuculara göre iç kullanım için.

public bool IsEnabled { get; set; }
member this.IsEnabled : bool with get, set

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır