InputView.Text Özellik

Tanım

Giriş görünümünün metnini alır veya ayarlar. Bu, bağlanabilir bir özelliktir.

public string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set

Özellik Değeri

String

Giriş görünümünün metnini içeren bir dize. Varsayılan değer boştur.

Açıklamalar

Bu özelliğin ayarlanması olayın oluşturulmasına neden olur TextChanged .

Şunlara uygulanır