IPlatformServices.GetUserStoreForApplication Yöntem

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

public Xamarin.Forms.Internals.IIsolatedStorageFile GetUserStoreForApplication ();
abstract member GetUserStoreForApplication : unit -> Xamarin.Forms.Internals.IIsolatedStorageFile

Döndürülenler

IIsolatedStorageFile

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

Şunlara uygulanır