IPageContainer<T> Arabirim

Tanım

Arabirim tanımlamak için bir kapsayıcı Pages ve ifşa eden bir CurrentPage özelliği.

public interface IPageContainer<out T> where T : Page
type IPageContainer<'T (requires 'T :> Page)> = interface

Tür Parametreleri

T
Bu genel tür parametresi kovaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha fazla türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
Türetilmiş

Özellikler

CurrentPage

Geçerli sayfayı alır.

Şunlara uygulanır