IPlatformElementConfiguration<TPlatform,TElement> Arabirim

Tanım

Platforma özgü yapılandırma öğeleri döndürmek için arabirim işaretçisi.

public interface IPlatformElementConfiguration<out TPlatform,out TElement> : Xamarin.Forms.IConfigElement<out TElement> where TPlatform : IConfigPlatform where TElement : Element
type IPlatformElementConfiguration<'Platform, 'Element (requires 'Platform :> IConfigPlatform and 'Element :> Element)> = interface
    interface IConfigElement<'Element (requires 'Element :> Element)>

Tür Parametreleri

TPlatform
Bu genel tür parametresi kovaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha fazla türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
TElement
Bu genel tür parametresi kovaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha fazla türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
Türetilmiş
Uygulamalar
IConfigElement<TElement>

Özellikler

Element

Platform Oluşturucu olarak iç kullanım için.

(Devralındığı yer: IConfigElement<T>)

Şunlara uygulanır