IVisualElementController.BatchCommitted Olay

Tanım

Platform Oluşturucu olarak iç kullanım için.

event EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.EventArg<Xamarin.Forms.VisualElement>> BatchCommitted;
member this.BatchCommitted : EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.EventArg<Xamarin.Forms.VisualElement>> 

Olay Türü

EventHandler<EventArg<VisualElement>>

Şunlara uygulanır