MapSpan.Equality(MapSpan, MapSpan) Operatör

Tanım

İkisinin eşit değer içerip içermediğini belirtir MapSpan .

public static bool operator == (Xamarin.Forms.Maps.MapSpan left, Xamarin.Forms.Maps.MapSpan right);
static member ( = ) : Xamarin.Forms.Maps.MapSpan * Xamarin.Forms.Maps.MapSpan -> bool

Parametreler

left
MapSpan

MapSpanKarşılaştırılacak.

right
MapSpan

MapSpanKarşılaştırılacak.

Döndürülenler

Boolean

trueiki MapSpan s eşdeğeri Center ve Radius değerler içeriyorsa.

Şunlara uygulanır