NavigableElement.NavigationProxy Özellik

Tanım

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public Xamarin.Forms.Internals.NavigationProxy NavigationProxy { get; }
member this.NavigationProxy : Xamarin.Forms.Internals.NavigationProxy

Özellik Değeri

NavigationProxy

Uygulamalar

Öznitelikler

Şunlara uygulanır