NavigableElement.StyleProperty Alan

Tanım

Alan için yedekleme deposu Style .

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty StyleProperty;
 staticval mutable StyleProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Alan Değeri

BindableProperty

Şunlara uygulanır