NavigationPage Oluşturucular

Tanım

Aşırı Yüklemeler

NavigationPage()

Yeni bir NavigationPage nesnesi başlatır.

NavigationPage(Page)

NavigationPageKök öğesi olarak yeni bir öğe oluşturur root .

NavigationPage()

Yeni bir NavigationPage nesnesi başlatır.

public NavigationPage ();

Şunlara uygulanır

NavigationPage(Page)

NavigationPageKök öğesi olarak yeni bir öğe oluşturur root .

public NavigationPage (Xamarin.Forms.Page root);
new Xamarin.Forms.NavigationPage : Xamarin.Forms.Page -> Xamarin.Forms.NavigationPage

Parametreler

root
Page

Şunlara uygulanır