NavigationPage.RemovePageRequested Olay

Tanım

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public event EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.NavigationRequestedEventArgs> RemovePageRequested;
member this.RemovePageRequested : EventHandler<Xamarin.Forms.Internals.NavigationRequestedEventArgs> 

Olay Türü

EventHandler<NavigationRequestedEventArgs>

Uygulamalar

Öznitelikler

Şunlara uygulanır