NavigationPage.SetHasNavigationBar(BindableObject, Boolean) Yöntem

Tanım

Bu öğenin bir gezinti çubuğu içerip içermediğini gösteren bir değer ayarlar NavigationPage .

public static void SetHasNavigationBar (Xamarin.Forms.BindableObject page, bool value);
static member SetHasNavigationBar : Xamarin.Forms.BindableObject * bool -> unit

Parametreler

value
Boolean

Şunlara uygulanır