Page.OnSizeAllocated(Double, Double) Yöntem

Tanım

Öğesine Page bir boyut atandığını gösterir.

protected override void OnSizeAllocated (double width, double height);
override this.OnSizeAllocated : double * double -> unit

Parametreler

width
Double

İçin ayrılan Genişlik Page .

height
Double

İçin ayrılan yükseklik Page .

Şunlara uygulanır