PinchGestureUpdatedEventArgs.Status Özellik

Tanım

Hareket başlayıp başlamadığını çalışıyor veya bitirdi.

public Xamarin.Forms.GestureStatus Status { get; }
member this.Status : Xamarin.Forms.GestureStatus

Özellik Değeri

GestureStatus

Hareket başlayıp başlamadığını çalışıyor veya bitirdi.

Açıklamalar

Tabletinizde kaynağı ScaleOrigintabletinizde hareket merkezi ve ölçeklendirme sırasında kullanıcı kendi tabletinizde çevirir değişir. Uygulama geliştiricilerinin hareket başladığında tabletinizde kaynağını depolayın ve tüm ölçeklendirme işlemleri, hareket için kullanmak isteyebilirsiniz.

Başlangıç değeri oluşan Scale her yeni tabletinizde hareket özelliği 1.0.

Şunlara uygulanır